Informația pentru furnizori

 

Furnizorilor
Compania noatră tinde să construiască relaţii de parteneriat transparent, organizat şi reciproc avantajos cu furnizorii şi producătorii de bunuri. Politica de sortiment a companiei reprezintă o listă  de cerinţe, luîndu-se în consideraţie echilibrul sortimentului, segmentarea preţurilor, sezonul,ponderea elementeor din categoriile de produse, caracteristicele locale şi regionale.
 
În scopul de a asigura o transparenţă maximală în activitate la toate etapele de interacţiune, compania noastră vă informează despre critetiile de luare a deciziilor la alegerea mărfurilor şi furnizorilor.
 
Criteriile de alegere a mărfurilor:

Alegerea mărfurilor se efectuează conform reglementărilor oficiale.
Scopul nostru este de a oferi cumpărătorilor un asortiment de mărfuri de o calitate superioară la un preţ minimal.

  1. Marfa trebuie să fie constant de o calitate superioară;
  2. Marfa trebuie să fie larg cunoscută şi să aibă o cerere înaltă de procurare;
  3. Ambalajul mărfii trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare şi să permită distribuirea mărfurilor în magazinele cu auto-deservire;
  4. Amabalajul mărfii trebuie să permită păstrarea încărcarea şi şi descărcarea mărfii de la depozitul centalizat;
  5. Cantitatea de mărfuri în ambalajul colectiv trebuie să permită distribuirea lor integră în magazine.

 
Criterii de selectare a furnizorilor:
Selectarea furnizorilor se realizează pe baza ofertelor comerciale, care au fost propuse şi transmise Departamentului Achiziţii alcompaniei.

  1. Furnizorul trebuie să asigure furnizarea neîntreruptă a  mărfii la magazine şi la punctele de distribuţie a companiei.
  2. Furnizorul trebuie să aibă posibilitatea de a organiza circulaţia documentelor în conformitate cu principiile adoptate de compania noastră;
  3. Furnizorul trebuie să deţină toate licenţele,autorizaţiile şi certificatele de conformitate cerute de legislaţia Republicii Moldova.

 
Contractele de furnizare a mărfurilor se încheie în forma tipizată, aprobată de compania noastră.
 
Dacă doriţi să trimite-ţi o ofertă comercială, completa-ţi formularul pentru furnizori.